JSC «Votemiro Company»

Shkolnaya st. 24, selo Nezhinka, Orenburgskiy region, 460520

Tel. / Fax: +7 (3532) 56-26-60

E-mail: cwm@rusgeology.ru